Kosmisk kunskap

Den nya tidens andlighet

Etiska regler

Dessa etiska regler är framför allt till som vägledning för våra lärare. Lärare som missbrukar sin position finns inte längre med på vår sida. Alla lärare och terapeuter har ett eget ansvar för utförande av de metoder de lärt och förväntas följa svenska lagar och etiska regler.

Alla metoder är ett varumärke som alla lärare och terapeuter värnar om

 • Alltid ha människors bästa i fokus och i kärlek vägleda och stödja människor i deras utvecklingsprocesser.
 • Inte använda spådomar där man manifesterar klienters framtid vi arbetar uteslutande med vägledning och olika energimetoder.
 • Inte använda metoder och tekniker för att vinna egna fördelar gentemot klienter eller tredje man.
 • Har tystnadsplikt och respekterar förtroenden talar inte om klienter med andra än klienten.
 • Rekommendera klienten att uppsöka hälso- eller sjukvården när det är ett uppbenbart behov.
 • Terapeuter och lärare särbehandlar inte klienter beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning
 • Aldrig uppmana klienten att avbryta pågående läkarvård och medicinering.
 • Att känna till och respektera lagstiftningen som berör den egna verksamheten.
 • Professionellt förhållningssätt till sina medmänniskor, ta ansvar för sina egna känslor i mötet med klienten.
 • Vi utför ger inte behandlingar eller vägledning som inte klienten behöver eller vill ha det.
 • Terapeuten marknadsför sig sakligt och korrekt
 • Terapeut eller lärare utövar inte mobbing eller förtal om varumärket med omgivningen, genom tal eller skrift. Det kan leda till åtal om varumärket eller tredje part skadas
 • Alla elever och lärare är lika värdefulla
 • Terapeut och lärare verkar för att möta och bemöta människor i 5-dimensionell anda.
 • Varje lärare följer manualer och utbildningsprogram och tillför eller drar inte bort något. 
 • Lärare delar och sprider inte material som tillhör utbildningen.
 • Lärare förbinder sig att utbilda på samma sätt som de blivit intruerade vid certifikatet.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)