Kosmisk kunskap

Den nya tidens andlighet

Karma och själskontrakt

1. I Nefertiti kosmisk healing steg 1 får du kontakt med din själsgrupp. Alltstå med de guider och vägledare som finns med dig i det här livet för att du ska slutföra din livsuppgift. Den du är här för att utföra. Våra olika själskontrakt är också en del av det och du kan läsa mer om själskontrakten på min hemsida Själskontrakt som finns där från många olika platser inom oss. Eftersom NKH har en mycket hög frekvens och jobbar tillsammans med änglarna som finns i alla dimensioner, mästarna, gudinnorna, galaktiska guider samt dina själsgrupper. Så innebär det att många själskontrakt som inte längre är nödvändiga upphör och försvinner när du arbetar med metoden. Det som sedan finns kvar är det som är du i din Sanna Essens.
http://www.sinnligkunskap.se/news/sjalskontrakt/

 

2. Lärarna i Nefertiti kosmisk healing guidar dig också genom intressanta tankar kring karma. Där du får en större förståelse för karma och karmas olika nivåer. Du är en vibrerande varelse av ljus som kan vandra i många dimensioner. För att se och förstå det behöver människan förstå hur de karmiska systemet fungerar och att karma finns på många olika nivåer. Lär känna ditt karma och du lär känna dig själv 

http://www.sinnligkunskap.se/news/karma

 

19 aug 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)